Bedrijfsgezondheid

Als SOOB-partner richt Sectorinstituut Transport en Logistiek zich op veilig en gezond werken in de sector transport en logistiek. Dit doet het Sectorinstituut met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs en casemanagers, die werkgevers en werknemers ondersteunen bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden en het terugdringen van vermijdbaar verzuim. Het Sectorinstituut fungeert als kenniscentrum op het gebied van arbeidsrisico’s. Zij verzamelt kennis over arbeidsrisico’s en ontwikkelt oplossingen om zo gezond en veilig mogelijk te werken. Daarnaast verzorgt het Sectorinstituut zonder SOOB subsidie specifiek op de sector gerichte verzuimbegeleiding. Deze wordt oplossingsgericht uitgevoerd door casemanagers die de sector echt kennen.Wat doen SOOB en Sectorinstituut Transport en Logistiek voor u en de sector?


Keuringen:
  • Aanstellingskeuring
  • Intredekeuring
  • Rijbewijskeuring
  • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO)
  • Maar ook functiegerichte keuringen zoals: asbest-, chemie-, bodemverontreiniging met en zonder perslucht

Branche RI&E

Alle bedrijven zijn verplicht een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uit te voeren. Dat is het startpunt voor alles dat u in uw bedrijf doet op het terrein van arbeidsomstandigheden. Bij controle kunnen Arbeidsinspectie of Inspectie Verkeer & Waterstaat om uw RI&E vragen. Door een RI&E uit te voeren kunt u de arborisico's voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen en daarmee ook financiƫle risico's.
De digitale branche-RI&E van het Sectorinstituut is gratis voor SOOB aangesloten bedrijven. Klik hier voor meer informatie.

Kennis en Advies

Het Sectorinstituut verzamelt en ontwikkelt kennis en informatie over arbeid en gezondheid. Sommige van die onderwerpen zijn belangrijk voor de hele sector, zoals het omgaan met gegaste containers, het verladen van gevaarlijke stoffen of het preventieprogramma Fit op de Rit.
Door haar kennis met de transportsector te delen, via onze adviseurs / het oplossingenboek op de website / diverse checklists, instructiekaarten, folders en brochures / netwerkbijeenkomsten, wil het Sectorinstituut de veiligheid voor werknemers verbeteren. Ook werkgevers zijn bij die extra veiligheid gebaat: minder gevaar betekent minder ongelukken. En minder ongelukken betekent minder verzuim. En dat werkt wel zo prettig!

Arbocatalogus Transport en Logistiek

De Arbocatalogus Transport en Logistiek is geaccepteerd door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) en zal gebruikt gaan worden als referentie bij inspecties in de branche. 

De Arbocatalogus is een overzicht van belangrijke arbeidsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. Gezond Transport heeft deze samen met werkgevers en werknemers verzameld en ontwikkeld. De betrokken werkgeversorganisatie is Transport en Logistiek Nederland, de betrokken werknemersorganisaties zijn FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.
 
De Inspectie SZW heeft de Arbocatalogus getoetst aan de bestaande regelgeving en betreft de volgende onderwerpen: beeldschermwerk, dieselmotoremissie in omsloten ruimte (DME), gevaarlijke gassen in zeecontainers, onderhoudsplaats, warehouse/distributiecentrum, afvalstoffenvervoer, autotransport, bouwmaterialenvervoer, kiepauto’s, rijdende melkontvangst (RMO), verhuisvervoer en zeecontainervervoer.
 
Deze Arbocatalogus is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen.
De Arbocatalogus is in de vorm van een digitaal instrument beschikbaar via de website van Gezond Transport (button ‘Oplossingenboek’ aan de rechterzijde van de homepage).
 
In het Oplossingenboek kunt u op vervoersoort en op enkele sector brede onderwerpen een lijst met de belangrijkste risico's, thema's of activiteiten bekijken. Als u een risico aanklikt, krijgt u een overzicht van de mogelijke maatregelen.
De maatregelen uit de Arbocatalogus worden in het Oplossingenboek aangegeven met 'dichte' sterren. Als een maatregel geen status Arbocatalogus heeft, wordt deze aangemerkt met een ‘open’ ster.
 


Duurzame inzetbaarheid

 

De komende jaren gaat een grote groep werknemers in de sector transport en logistiek met pensioen. Het wordt steeds lastiger hen te vervangen, omdat meer en meer bedrijven in dezelfde vijver vissen. Daarom is het des te belangrijker dat werknemers die nu aan het werk zijn (en die steeds langer moeten doorwerken) gezond de eindstreep halen. Om werkgevers en werknemers hierbij te stimuleren en te helpen heeft het Sectorinstituut Duurzame Inzetbaarheid voor de komende jaren tot speerpunt benoemd.
Het Sectorinstituut helpt bedrijven bij het ontwikkelen van een visie, ambitie en strategie om werknemers gezond aan de slag te houden. Onze diensten ondersteunen werkgevers om deze ambities in praktijk waar te maken.

Kijk voor meer informatie over bedrijfsgezondheidszorg op www.stlwerkt.nl
Copyright SOOB | Contact | Privacy