Collectief sectorbelang

SOOB maakt het mogelijk dat er voorlichting over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden wordt verzorgd. Daarnaast ziet het SOOB beleid erop toe dat er voorlichting wordt gegeven over relevante sociale zekerheid en arbeidsmarktontwikkelingen. Werkgevers- en werknemersorganisaties en het Sectorinstituut Transport en Logistiek voeren deze activiteiten uit, met financiƫle steun van SOOB.Wat doen SOOB en TLN als belangenbehartiger voor u en de sector?

  • Dagelijkse ondersteuning bij vragen die voortvloeien uit de cao, zowel telefonisch als e-mail en via bedrijfsbezoeken.
  • CAO- workshops
  • Workshops over het voeren van functioneringsgesprekken
  • Pensioen workshops
  • Voorlichting over arbeidsvoorwaarden en omstandigheden via bijeenkomsten, brochures, websites en E-bulletins. Zo wordt ingegaan op onderwerpen als rij- en rusttijden, de 48-urige werkweek, sociale zekerheid etc.
  • De cao-scan waarbij bedrijven de mogelijkheid krijgen hun onderneming te testen op juiste toepassing van de cao
Een voorbeeld is het project “Veilig op weg”:  leerlingen van basisscholen worden hier bewust gemaakt over het veilig omgaan met een vrachtauto in verschillende situaties. Daarbij maken leerlingen in een vroeg stadium ook kennis met het vak van vrachtautochauffeur. Ga naar www.veilig-op-weg.nl voor meer informatie.Wat doen SOOB en FNV voor u en de sector?


De Stichting VNB (Vervoersbond FNV Naleving cao Beroepsgoederenvervoer) bevordert gezonde concurrentieverhoudingen in de sector Transport en Logistiek tussen transportbedrijven door het waarborgen van arbeidsvoorwaarden van werknemers.
Als een melding binnenkomt over het niet naleven van de cao start VNB zgn. een omgekeerde bewijslastprocedure waarbij de desbetreffende werkgever dient aan te tonen de cao na te leven.
Iedere werknemer (lid of geen lid van FNV Bondgenoten) kan een melding doen over het niet naleven van de cao. VNB start evenwel alleen een procedure indien sprake is van een gegrond vermoeden. Deze procedure is voornamelijk schriftelijk en kan eindigen bij de rechter.

Regiomedewerkers van VNB bezoeken bedrijven en overleggen met werkgevers. Met deze directere benadering bevorderen zij de naleving van de cao en worden langdurige rechtszaken vaak vermeden.


Wat doen SOOB en CNV Beroepsgoederenvervoer voor u en de sector?
 

CNV Beroepsgoederenvervoer (onderdeel van CNV Vakmensen) heeft onder andere de taak gelijkheid in arbeidsvoorwaarden voor personeel in de transport en logistiek te waarborgen. Het strijden tegen het niet naleven van de cao staat hierin hoog in het vaandel.
 
Dagelijks zijn werknemers van CNV Beroepsgoederenvervoer bezig met het voorlichten van werknemers en werkgevers over de geldende cao’s. Wanneer blijkt dat een werkgever niet de cao naleeft onderneemt CNV Beroepsgoederenvervoer hiertegen stappen. In eerste instantie vanuit het overlegmodel, indien dit geen effect heeft gaan wij over tot juridische procedures.
Copyright SOOB | Contact | Privacy