Functiewaardering

SOOB vindt het belangrijk dat de functies in de sector transport en logistiek in de juiste cao-salarisschaal zijn ingedeeld. Sectorinstituut Transport en Logistiek is verantwoordelijk voor o.a. deze taak.Sectorinstituut Transport en Logistiek verstaat onder functiewaardering het informeren en adviseren van werkgevers en werknemers over het indelen van functies in de juiste CAO-salarisschaal. Het advies is gebaseerd op paarsgewijze vergelijking van functies met het normmateriaal zoals in ons boek “Functietyperingen” staat vermeld of op weging van functies met behulp van het Bakkenist-systeem voor functiewaardering.

Daarnaast houden wij ons bezig met:
  • het uitvoeren van functie-onderzoek, op verzoek van werkgevers of de Beroepscommissie;
  • het beheren en up-to-date houden van normmateriaal (boek Functietyperingen);
  • het geven van voorlichting en instructie (onder andere workshops)
  • het inspelen op ontwikkelingen en trends op het gebied van functiewaardering en beloningsvraagstukken.

Klik hier voor meer informatie over functiewaarderling.
Copyright SOOB | Contact | Privacy