Instroom

Wervingsactiviteiten jongeren

Sectorinstituut Transport en Logistiek richt zich via diverse activiteiten tot vmbo-leerlingen en hun ouders en decanen. Doel van deze activiteiten is om te zorgen voor voldoende kwalitatieve instroom van jongeren. Met een verwacht tekort van medewerkers in de logistiek en transport is het belang groot. Sectorinstituut Transport en Logistiek biedt leerling-werknemers 10 BBL-trajecten aan, in nauwe samenwerking met ROC's, Vakscholen en verkeersscholen.
Klik hier voor meer informatie

Voldoende leer-werkplekken via erkende leerbedrijven

Voldoende leer-werkplekken zijn belangrijk. Zo kunnen de ingestroomde BBL-ers via een erkend leerbedrijf werkervaring opdoen. Een erkend leerbedrijf plukt hier op korte- en lange termijn de vruchten van.
Een jonge, gemotiveerde leerling kan direct meedraaien in uw bedrijf. U krijgt er een medewerker bij, tegen zeer geringe kosten. Het talent dat u in huis haalt, kunt u zelf vormen tot waardevolle krachten die passen binnen uw bedrijf.

Via de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) gaan leerlingen 4 dagen bij u aan de slag en 1 dag naar een ROC/Vakschool. Als de samenwerking goed bevalt, heeft u na het behalen van het diploma de eerste kans om de leerling in dienst te nemen.

De voordelen van een leerling via Sectorinstituut Transport en Logistiek:
  • Jong talent in huis halen is belangrijk voor de toekomst van uw organisatie. Met een leerling via het Sectorinstituut:
  • Profiteert u van jong talent tegen de laagste kosten dankzij de loonkostensubsidie die u via het Sectorinstituut ontvangt
  • Vormt u leerling-werknemers tot waardevolle krachten die passen binnen uw bedrijf en bedrijfscultuur.
  • Worden administratieve taken door ons geregeld en ontnemen we u de werkgeversrisico's
  • Heeft u geen wervingskosten; het Sectorinstituut selecteert de voor u geschikte leerling
Meer weten? Of direct inzicht in beschikbare leerling-werknemers in uw regio? Meer informatie vindt u hier!
Copyright SOOB | Contact | Privacy