SOOB-bijdrage

Iedereen die in de sector transport en logistiek werkt, betaalt per kwartaal een bijdrage aan SOOB. Let op: vanaf 1 juli 2017, betaalt u tijdelijk geen premie. Werkgever en werknemer betalen allebei een deel van de premie. De bijdrage van de werknemer wordt  ingehouden op het netto maandsalaris van de werknemer. Dit is terug te vinden op de loonstrook als bedrijfstakheffing of premie SOOB. De bijdrage wordt vastgesteld in het CAO-overleg en vastgelegd in de SOOB-cao. Cao-partijen zijn een SOOB-cao overeengekomen met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2017. 
 
 
 Premiepercentage  Totaal  0,86 %
  Werkgeversdeel  0,615 %
  Werknemersdeel  0,245 %
Maximumloon 2017    € 53.701,00

De huidige SOOB-cao is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2017. Voor de nieuwe SOOB-cao die ingaat op 1 juli 2017 is  de aanvraag voor het algemeen verbindend verklaren inmiddels verzonden. Voor meer informatie over de premie-inning of voor het inzien van premienota’s gaat u naar het werkgeversportaal via deze website.

Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de sector.

Copyright SOOB | Contact | Privacy